Untitled Document
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Üniversitemiz Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri ile okullarda disiplin işlerinden sorumlu birer memura "akademik - idari personel ve öğrenci disiplin ve ceza soruşturmaları" hakkındaki iş ve işlemler ile ilgili olarak 24.01.2018 Çarşamba günü Müşavirliğimizce yapılan bilgilendirme toplantısında yer alan konularla ilgili olan dokümanlar;